FITZ FREEDOM ISLAMI

Pages

 

Ayat Kursi+Khasiatnya.INPUT DATA MENGGUNAKAN VIA HP NOK.


Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu, laa ta'khudzhuhuu sinatuw wlaa nauum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil-ardhi, man dzal-ladzii yasyfa'u'indahuu illaa bi-idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna busyai-im min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal-ardha walaa ya-uuduhuu hufzhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiim.


Artinya: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan dibumi. Siapa yang dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Adpun Khasiat Ayat Kursi antara lain sebagai berikut:
  1. MENYEMBUHKAN ORANG PINGSAN. Apabila dibaca 11x pada orang yang pingsan karena kemasukan jin hingga hilang akalnya, Insya Allah sembuh. Tapi membacanya harus betul-betul khusyu.
  2. AGAR KEINGINNYA TERKABUL. Bacalah Ayat Kursi sebanyak 100x pada waktu tengah malam setelah menjalankan Sholat Hajat. Kemudian berdo'alah kepada Allah dengan mengutarakan hajat yang dimaksud. Insya Allah dengan mengemalkan ini semua hajat anda akan dikabulkan oleh Allah SWT.
  3. UNTUK MELEBUR DOSA-DOSA KECIL. Bacalah Ayat Kursi setiap habis Sholat Wajib. Faedahnya dapat melebur dosa-dosa kecil yang telah dilakukan,m kecuali dosa yang ada hubungannya dengan anak Adam.
  4. DAPAT MENHINDARKAN GANGGUAN SYETAN DAN ORANG YANG ZHALIM. Bacalah Ayat Kursi pada setiap permulaan siang dan setiap permulaan malam. Lakukan cara ini selamanya sebagai wirid atau amalan rutin. Insya Allah kita akan dijaga dari gangguan syetan dan maksud jahat orang zhalim, karena selalu didalam lindungan Allah.
  5. AGAR SELMAT DALAM PERJALAN. Sebelum keluar dari rumah, bacalah Ayat Kursi. Insya Allah dalam perjalanan tidak akan menemui kesukaran atau bahay apapun sampai pulang kembali.
  6. DAN MASIH BANYAK LAGI KHASIAT AYAT KURSI YANG LAINNYA.
INPUT DATA MENGGUNAKAN HP NOK.

Demikian penjelasan Surah Al-Humazah dan Khasiatnya semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terimakasih saya ucapkan pada anda yang telah berkunjung ke Blog Fitz Freedom. Semoga anda dapat berkunjung kembali dikemudian hari lainnya. Wassallam.

INPUT DATA MENGGUNAKAN VIA HP NOK.

Sumber: Musa Turoichan Al-Qudsy/Ampel Mulia/Surabaya/Via Hp/FitzFreedom/Relegius.